Final Fantasy – Lieutenant Colonel Yaag Rosch

Final Fantasy – Lieutenant Colonel Jihl Nabaat

Final Fantasy – Dajh Katzroy

Final Fantasy – Yeul

Final Fantasy – Gadot

Final Fantasy – Rigdy

Final Fantasy – Maqui

Final Fantasy – Yuj

Legend of Zelda – Princess Zelda

Legend of Zelda – Link

Final Fantasy – Lebreau

Card Captor Sakura – Sakura

Disgaea – Rozalin

Hanasaku Iroha – Yuina Wakura

Ace Attorney – Mei Karuma